Legalne Domy Opieki - Kampania Społeczna Słowo SenioraLegalne Domy Opieki - Kampania Społeczna Słowo Seniora

Kampania Społeczna Legalne Domy Opieki ułatwia szybkie odnalezienie legalnego domu opieki w Polsce

Kampania Społeczna Legalne Domy Opieki powstała na skutek doniesień medialnych dotyczących nieludzkich praktyk stosowanych w nielegalnych domach opieki.

Szacuje się, że urągające człowieczeństwu praktyki opiekuńcze stosowane są w ponad 100 nielegalnie działających placówkach udających domy opieki, domy seniora i liczba ich wzrasta.

Kampania Legalne Domy Opieki będzie trwała tak długo dopóki będą działać nielegalne domy seniora.

Celem Kampanii Społecznej prowadzonej przez portal senioralny Słowo Seniora jest pokazanie społeczeństwu jak sprawdzić czy dom opieki działa legalnie, czy posiada zezwolenia na prowadzenie działalności opieki całodobowej oraz na co zwrócić uwagę przy wyborze domu opieki, aby uniknąć przykrych niespodzianek.